Innhold

Søppelbrann kan bli bygningsbrann

Forsikringsselskapene krever at du oppbevarer brennbart avfall på en brannsikker måte. Slik unngår du at en brann i avfallskonteiner eller -beholder sprer seg til bygg.

Påsatte branner

60 prosent av branner i avfallsbeholder er påsatt, og 60 prosent av skolebranner starter ved yttervegg. Det gir en pekepinn på hvor viktig det er å sikre at avfall oppbevares sikkert. 

Les mer her 

Avfallshåndtering

Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som lagres i eller utenfor konteiner/oppbevaringsenhet uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk. (Bygning, konstruksjon, anlegg)

  • Skal ikke plasseres under tak/halvtak
  • Ikke under vindu- eller ventilasjonsåpning
  • Ikke på overdekket lasterampe
  • Avstand fra brennbar vegg: minimum fem meter
  • Mobile enheter skal låses

Lagring av brennbart materiale

Trelast, trepaller, flis, plast, papir o. l. skal plasseres minst åtte meter fra byggverk. (Bygning, konstruksjon, anlegg)

Lagring med høyde over fire meter eller areal større enn 200 kvadratmeter skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.

Les mer her 

Kilde: Norsk brannvernforening, DSB, Finans Norge. 2015
Sikker plassering av avfallsbeholdere 


Publisert: 14.05.2020 15:17:30
Sist endret: 19.01.2023 12:55