Innhold

Kjenner du Branntips.no?

Branntips.no er en nasjonal tjeneste der du kan melde fra om brannfarlige forhold. Øvre Romerike brann og redning har allerede en egen tjeneste for slike meldinger, som du finner her på nettsidene våre, men det er opp til deg hvilken tjeneste du vil bruke. Det viktigste er at du melder fra til brannvesenet når du er bekymret for noens brannsikkerhet.

Når skal jeg sende melding?

 • Hvis du er bekymret for noen som ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet, eller kan utgjøre en risiko for andre.
 • Når du ser at rømningsveg i en bygning ikke er framkommelig.
 • Når du ser at brannvarslingsanlegg er frakoblet eller viser feilmeldinger.
 • Feil og mangler på bygg, som manglende branncelleinndeling. Det er eiers ansvar at bygget er i orden.
 • Hvis du ser at parkering, snøansamling eller annet gjør at brannbilen ikke vil kunne komme fram ved en utrykning.
 • Hvis du ser at gass blir oppbevart feil, for eksempel i kjeller.
 • Hvis du oppdager at et elektrisk anlegg er for gammelt eller mangelfullt.
 • Hvis bygging eller ombygging gjør at brannsikkerheten ikke blir ivaretatt.
 • Når du har vært på kino, arrangement eller annet offentlig sted og vært usikker på om brannsikkerheten er god nok.
 • Hvis du kjenner til at noen bor i et bygg som ikke er godkjent som bolig.
 • Andre tilfeller der du tror det er lurt at brannvesenet undersøker brannsikkerheten

Besøk branntips.no for mer informasjon.

Ved brann, ring 110!


Publisert: 11.09.2019 10:31:25
Sist endret: 22.03.2021 15:25