Innhold

Men det er fremdeles stor skogbrannfare og ØRB forbyr all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Det er også forbudt å bruke faste bål- og grillplasser og engangsgriller.

Totalforbud 

Totalforbudet omfatter all aktivitet som gir risiko for skogbrann: bålbrenning, grilling med kull, bruk av stormkjøkken, primus, bålpanne, kulegrill, engangsgrill, gassgrill og andre innretninger med åpen ild.

Ta forhåndsregler

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann»

  • Etter at du har avfyrt skudd, bli i området i 30 minutt slik at du forsikrer deg om at du ikke har antent vegetasjon.
  • Respekter bålforbudet
  • ØRB fraråder røyking i skog og utmark grunnet den svært høye skogbrannfaren. Vi anbefaler å ha med vannflaske med skrukork som askebeger. Ikke kast stumpen i naturen. 

Skitt jakt!

 

Følg med på nett

Vi følger utviklingen i hele distriktet, og vurderer fortløpende. Forbudet gjelder til det oppheves av ØRB. Informasjon om utvidelse eller oppheving av forbudet blir å finne på ØRBs nettsider (www.orbrann.no), Facebook og Twitter.

Hjemmel for forbudet framgår av forskrift om brannforebygging, §3.


Publisert: 06.08.2018 13:36:01
Sist endret: 19.01.2023 13:05