Brannvesenet har fått henvendelser om at en gruppe dørselgere tilbyr sikkerhetssjekk i private boliger på Øvre Romerike. Disse går med uniform-lignende bekledning og utgir seg for å være tilsynspersonell. Vi ønsker å informere om at dette ikke er våre ansatte, men et privat firma som driver med salg av produkter. Øvre Romerike brann og redning samarbeider IKKE med noe firma om denne type sjekk av røykvarslere, slokkeutstyr eller kontroll av brannsikkerhet. Slik dørsalg er fullt lovlig, men vi ønsker å gjøre oppmerksom på at disse selgerne ikke kommer fra brannvesenet.

Alle våre ansatte som utfører hjemmebesøk og tilsyn i din bolig vil:

- Alltid gå i uniform merket med vår logo

- Alltid ha ID-kort synlig

- Kjøre uniformert bil fra brannvesenet

- Aldri selge varer på døra

På bildet ser du hvordan vår logo og uniformsjakke ser ut.

Ansatt i Øvre Romerike brann og redning i uniform


Publisert: 12.01.2023 14:08:57
Sist endret: 19.01.2023 13:43