Innhold

- Det er en sikkerhet for en selv at feieren kommer og gjør tilsyn på hytta også, sier Arne Brodahl. Han har hytte i et rolig hyttefelt i Hurdal, og synes selvsagt det er hyggelig å fyre i ovnen når kveldene er kjølige. I sommer var han en av hytteeierne som fikk besøk av feiersvenn Svein Tore Karlsen fra ØRB.

Feiing på hytta

- Dette er noe helt nytt?

- Ja, nå skal fritidsboliger ha tilsyn med fyringsanlegg og behovsprøvd feiing på lik linje med vanlige boliger. Vi har ca 2.300 fritidsboliger i våre kommuner, og i mai var vi ferdige med å legge inn alle i våre systemer. Nå har vi begynt runden med tilsyn og feiing, sier Karlsen.

På hytta til Brodahl ser han over pipa og sjekker om det er nødvendig med feiing. Det er det ikke denne gangen.

Inspeksjon av pipa

- Vi ser også etter om det er røykvarsler på hytta, undersøker tilstanden på hele fyringsanlegget og ser etter om det finnes slokkeutstyr. Også på hytta trenger du røykvarsler og brannslokkingsapparat, sier Karlsen. Han minner også om at batteriet i røykvarsleren må byttes en gang i året.

- Her ser det helt fint ut, alt er i orden, sier Karlsen. Omtrent en fjerdedel av fritidsboligene har fått besøk i sommer.

- Fritidsboliger skal ha tilsyn en gang hvert fjerde år. Derfor rullerer vi, slik at det er andre hytteeiere som får besøk neste år. Det får man informasjon om i forkant, og da er det viktig å gi oss tilbakemelding på om man har anledning til å møte opp på hytta for å ta imot oss, sier Karlsen.

- Er det noe annet dere vil at folk skal huske på?

- Tilsynet foregår på samme måte som når du får tilsyn hjemme, og det er viktig at det er sikring på taket slik at vi kan feie hvis det er nødvendig.

Feier undersøker pipa

- Dere feier ikke hver gang, altså?

- Nei, bare hvis det er nødvendig. I fritidsboliger fyres det såpass sjelden at det ikke er sikkert at det er behov for det. Men, det er viktig at vi sjekker, sier Karlsen. Hos Brodahl er det lite sot i pipa, og det er et tegn på riktig fyring.

- Husk å brenne tørr ved med god trekk, så unngår du sot, sier Karlsen.


Publisert: 27.08.2018 14:54:38
Sist endret: 19.01.2023 13:04