Innhold

Utsatte områder

I vår region er det kommunene Nes og Eidsvoll som er mest utsatt for vårflom som følge av snøsmelting i fjellet. Kommunene overvåker situasjonen kontinuerlig, og har oppdatert informasjon om ditt område:

Gå til Eidsvoll kommunes flominformasjon

Gå til Nes kommunes flominformasjon

Gå til flomvarsel på varsom.no

Ta vare på liv og verdier

ØRB følger situasjonen og er i beredskap for flomhendelser, men du kan gjøre mye selv:

  • Informasjon. Hold deg oppdatert på været og flomsituasjonen.
  • Sikre verdier. Flytt gjenstander bort fra flomutsatte steder. Husk hytta eller campingvogna.
  • Pass på avløp og vannveier. Grus, slam, rusk og rask kan tette avløp på kort tid - sørg for at vannet kan renne vekk.
  • Ta vare på deg selv. Hold deg unna bratte skråninger og bekker og elver med stor vannføring.

Nyttige lenker

Les mer om forebygging av skader ved flom- og jordskredfare på Vær varsom.

Informasjon om aktsomhetsnivåer

Abonner på varsel fra varsom.no.

Gå til Eidsvoll kommunes flominformasjon

Gå til Nes kommunes flominformasjon

 

Vårflom, Årnes 2018:

Flom, Årnes 2018


Publisert: 25.05.2020 10:42:13
Sist endret: 19.01.2023 13:29