Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i sine kommuner (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker). Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, og på godkjente bålplasser. Derfor er den midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april - 15. september.

I opparbeidet hage, samt i skolegårder og tilsvarende større stein- eller asfaltbelagte uteoppholdsarealer er det fremdeles lov med utendørs matlaging på grill, stormkjøkken og andre kokeapparater. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Forskrift om forbud mot bruk av ild for Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner 

Pressemelding - Forskrift om forbud mot bruk av ild


Publisert: 05.05.2022 09:38:47
Sist endret: 19.01.2023 13:36