Innhold

Ta vare på hverandre på nyttårsaften!

Fyrverkeri er flott, men farlig. Glem aldri at det er eksplosiver du håndterer, og husk at du ikke vil ende nyttårsaften på legevakten eller sykehuset. Fyrverkeri kan i verste fall påføre livsvarige skader.

Det finnes imidlertid noen enkle regler som gjør nyttårsaften mye tryggere for deg som skal skyte opp eller se på fyrverkeri:

Fyrverkerireglene

1: Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2: Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

3: Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4: Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5: Bruk tennstav

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

6: Bruk beskyttelsesbriller

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7: Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8: Ikke tenn fyrverkeri på nytt, dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9: Hold god avstand fra oppskytingen

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

10: Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

(Kilde: Sikkerhverdag.no)

Private får ikke importere fyrverkeri

Reglene for innførsel av fyrverkeri er strenge. Har du ikke løyve fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som gir deg tillatelse til å innføre eksplosiver, har du ikke lov til å im ta med fyrverkeri over grensen.

Løyvet kan du først få etter å ha gjennomført kurs i regi av Norsk brannvernforening. Også dersom du har løyve til å innføre fyrverkeri er det strenge regler for innførsel. Den som tar fyrverkeri over grensen, skal ta kontakt med Tolletaten på rød sone i tollen. Tolletaten beslaglegger fyrverkeri som blir funnet i kontroll på grønn sone - også dersom man har løyve fra DSB.

Les mer om håndtering av fyrverkeri  her:

Fyrverkeri


Publisert: 19.12.2018 13:31:01
Sist endret: 19.12.2018 13:31