Innhold

Tiltak mot koronasmitte

På grunn av situasjonen med Covid-19 (korona-viruset), gjør vi tiltak som berører en del av våre innbyggere.

28. april 2020

Fra mandag 20. april gjenopptar vi utvendig feiing i private boliger. For at både du som innbygger og vi som tjenesteytere skal være trygge, kommer vi ikke til å gå inn i boligen, og vi overholder strenge rutiner for kontakt og hygiene når vi utfører arbeidet. Feiing varsles på vanlig måte med SMS. Les mer om feiing her

24. mars 2020

Ingen nye tiltak er iverksatt, men tiltak som allerede er innført videreføres.

16. mars 2020

ØRB har i samarbeid med alle brannvesen i Øst 110-distrikt tatt en avgjørelse om at brannvesenet ikke rykker ut til ikke-akutte bistandsoppdrag som hjelp til bæring, transport osv.

Det gjør vi for å minimere risikoen for at våre mannskaper og mannskapene i de andre nødetatene skal utsettes for smitte med Covid-19-viruset.

Tiltaket er iverksatt for å kunne opprettholde beredskapen på et høyt nivå over lang tid, og vi rykker ut til alle oppdrag der liv eller helse er i fare, og på alle meldinger om brann.

Vi understreker at alle skal være trygge på at beredskapen i distriktet vårt er ivaretatt.

13. mars 2020

Vi stopper alle utadrettede arbeidsoppgaver i feier- og forebyggende avdeling (tilsyn og feiing) inntil videre. Alle som har avtale med feier- eller forebyggende avdeling vil få nytt tidspunkt for tilsyn eller feiing. Oppgavene gjenopptas når situasjonen er normalisert.

Generell informasjon og kontakt

Brannvesenets øverste prioritet er å ta vare på innbyggerne i vårt distrikt. Vi er trygge på at vi skal kunne fortsette å utføre kjerneoppgavene våre også under en situasjon som er krevende for hele samfunnet. 

Vi i brannvesenet ønsker ikke å bidra til å spre koronasmitte i befolkningen. Det er også svært viktig for oss at våre mannskaper holder seg friske slik at de kan fortsette å ta vare på innbyggerne våre. Derfor begrenser vi adgangen til våre lokaler og ber om at publikum som har ikke-akutte henvendelser bruker elektroniske løsninger for å kontakte oss.

Nye tiltak kan bli iverksatt. ØRB forholder seg til Folkehelseinstituttet og kommunelegenes føringer.

 


Publisert: 11.03.2020 10:38:32
Sist endret: 28.04.2020 08:51