Innhold

To nye biler er tatt i bruk

Beredskapen på Øvre Romerike er blitt enda bedre etter at ØRB har investert i nye biler til to brannstasjoner. I mai fikk Nes brannstasjon ny mannskapsbil, og i juni fikk Jessheim ny tankbil. Begge bilene er nå tatt i bruk, etter opplæring for mannskapene og behørig presentasjon i lokalpressen. (Saken fortsetter under bildet)

To rød brannbiler

Biler for framtida

- Dette er biler som er dimensjonert for det vi venter oss framover, sier brannkonstabel Kristoffer Sveen, som er en av dem som har jobbet med opplæring på de nye bilene. (Saken fortsetter under bildet)
Fotograf som tar bilde av brannbil som spruter ut vann

De nye bilene er sårt tiltrengt redskap for brannmannskapene. Tankbilen som har vært i drift på Jessheim, ble tatt i bruk i 1999, men skal nå fases ut. Den mest spektakulære nyheten på Jessheims nye tankbil er vannkanonen som kan betjenes fra førerhuset, og som leverer 1.200 liter vann i minuttet. Tankbilen har en kapasitet på 12.000 liter vann og 400 liter skum, og med vannkanonen kan mannskapene sette igang slokking umiddelbart etter ankomst på et skadested.

Spesialutstyr

Begge bilene er levert av Egenes brannteknikk AS, slik at både Jessheim og Nes fått biler som er spesialtilpasset for deres behov.

Bilene har mye av det samme høyteknologiske utstyret, og mens Jessheim kan skilte med vannkanon, har Nes fått en Cobra skjærslukker som er egnet til å kjøle ned rom som røykdykkerne skal gå inn i. (Saken fortsetter under bildet)

Rød brannbil fra siden

Nye tider - nye behov

Fordi verden er i rask endring, også for brannvesenet, er begge bilene merket på en litt annen måte enn vi er vant til, med gule reflekser på røde biler. Med flere utrykninger til ulykker på veg, er det viktig for brannvesenet å være godt synlige. Derfor er bilene også utstyrt med lystavler.

For entusiastene

Les mer om begge bilene i leverandørens beskrivelse:

Les mer om Jessheims nye bil her!

Les mer om den nye bilen til Nes her!


Publisert: 09.07.2018 15:45:01
Sist endret: 19.01.2023 13:02