Oppbevaring av brannfarlig stoff

Maksimal tillatt oppbevaring av brannfarlig stoff i bygg:

(Dette står beskrevet nærmere i veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff § 6)

Boenhet (inkl. loftsleilighet)

  • Inntil 55 liter brannfarlig gass - kategori 1 og 2 (55 liter tilsvarer 2*11 kilos beholdere)
  • Inntil 10 liter brannfarlig væske - kategori 1 og 2

Brannfarlig gass kategori 1 og 2 skal ikke oppevares i kjeller eller annet rom under terreng eller på loft (gjelder ikke loftsleilighet)

Garasje, utvendig bod, båthus el. (For personlig bruk)

  • Inntil 90 liter brannfarlig gass - kategori 1 og 2
  • Inntil 50 liter brannfarlig væske – kategori 1 og 2

Serveringssted, overnattingssted, forsamlingslokale

Ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

Mengder større enn det som er nevnt over og mindre enn det som er meldepliktig inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), kan oppevares lovlig utendørs.


Publisert: 13.12.2017 10:17:41
Sist endret: 19.01.2023 12:31