Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) har i dag opphevet det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild i sine kommuner (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker), som vi innførte 05.05.2022.

Med bakgrunn i nedbøren som er kommet de siste dagene, og den varslede nedbøren fremover, har vi vurdert at brannfaren ikke lenger er spesielt stor, og at det ekstraordinære utvidede forbudet mot å gjøre opp ild derfor oppheves.

Det er nå igjen lov å gjøre opp ild i innmark (herunder i egen hage), dersom det ikke er tett på skog og annen utmark, eller annet er beskrevet i kommunenes lokale forskrifter om åpen brenning. Det er også lov å bruke de godkjent bålplassene i våre kommuner.

Det generelle bålforbudet vil fremdeles gjelde. I perioden 15. april - 15. september er det hvert år i hele landet forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I tillegg til bål, inkluderer forbudet også bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Husk at du uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.


Publisert: 23.05.2022 15:36:53
Sist endret: 19.01.2023 13:36