Bilde av brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Jan Gaute Bjerke, brannsjef i Øvre Romerike brann og redning IKS, John Arne Karlsen, seniorrådgiver  i Øst 110-sentral, Terje Jacobsen og Øyvind Arntzen, daglig leder i Øst 110-sentral.
Brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Jan Gaute Bjerke, brannsjef i Øvre Romerike brann og redning IKS, John Arne Karlsen, seniorrådgiver  i Øst 110-sentral, Terje Jacobsen og Øyvind Arntzen, daglig leder i Øst 110-sentral.

 

 - Vi takker Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) for et godt samarbeid i alle disse åra, sier brannsjef i Øvre Romerike brann og redning (ØRB), John Arne Karlsen. Siden 1999 har Øvre og Nedre Romerike samarbeidet om 110-sentralen på Lørenskog, men i dag, 11. april 2018, flytter sentralen til Ski og inn i nye Øst 110-sentral IKS. Den blir Norges nest største 110-sentral, og dekker Østfold, Follo og Romerike.
- Vi tror en større og enda mer profesjonalisert sentral vil gi en enda bedre tjeneste til innbyggerne, sier Karlsen.

Mer robust

- Det aller beste med dette er at vi nå blir samlokalisert med Politiets operasjonssentral i nye Øst politidistrikt, mener Karlsen. Brannvesenene på Romerike er enige om at samfunnet har behov for større og mer robuste 110-sentraler, og at samlokalisering med politiet vil legge til rette for samarbeid og samhandling i langt større grad enn i den tidligere organiseringen. Det er sentrale føringer i Politireformen som er grunnen til endringene. 

Sikrer kontinuitet

Det er alltid spesielt å slukke lysene på en bedrift, mener Karlsen og Jan Gaute Bjerke, brannsjef i NRBR. De er likevel sikre på at kontinuiteten og lokalkunnskapen vil bli videreført i det nye selskapet. De to brannvesenene på Romerike har cirka 40 prosent eierandel og styreleder (Jan Gaute Bjerke), i det nye selskapet. I tillegg blir åtte ansatte i Romerike 110-sentral med over til Ski. Daglig leder i Øst 110-sentral, Øyvind Arntzen, har mange års fartstid fra brannvesen på Romerike. Først som brannkonstabel i NRBR, deretter operatør, nestleder og leder på Romerike 110-sentral. Han går fra stillingen som avdelingssjef ved beredskapsavdelingen i ØRB til den nye 110-sentralen i Ski. 

Fornøyde

- Vi har hatt en god prosess fram mot samlokaliseringen, og etableringen av den nye 110-sentralen har gått etter planen. Vi har fulgt nasjonale føringer, og er veldig fornøyde med det arbeidet som er gjort. Det er også godt å vite at vi er med i et samarbeid der alle de 38 eierkommunene har vært enige, sier Karlsen. ØRB har en eierandel på 15 prosent i den nye sentralen, som dekker et område med mer enn 700.000 innbyggere. Det er ti brannvesen med til sammen 38 brannstasjoner som skal betjenes fra Øst 110-sentralen.

En æra er over

I 1992 sto den nye alarmsentralen på Lørenskog brannstasjon klar som en del av at Skedsmo og Lørenskog gikk sammen om ett brannvesen dette året. Sentralen var den første av de moderne DBE (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern)-godkjente alarmsentralene. Samme år ble det innført felles nødnummer for hele Norge: 001 for brann, 002 for politi og 003 for ambulanse. Nummerserien medførte av tekniske årsaker til mye feilringing, og ble i 1993 endret til dagens numre. Men videre utvidelse tok tid. Motstanden mot å slå sammen sine sentraler med den på Lørenskog var stor hos flere av romerikskommunene. Det tok flere år før alle var tilknyttet den nye Romerike 110-sentral. Først i 1999 var alle tilknyttet.

 

 De tre viktigste milepælene for Romerike 110-sentral:

  • Propanbrannen på Lillestrøm stasjon i april 2000. To tankvogner med propan kolliderte og 2 000 mennesker måtte evakuere. Ulykken kunne ha ført til en eksplosjon som hadde lagt deler av Lillestrøm i ruiner og flere hundre kunne ha omkommet.
  • Terroren 22. juli 2011: Romerike 110-sentral koordinerte beredskapen på Romerike, samtidig som NRBR ble satt tidlig inn i førsteinnsats i regjeringskvartalet.
  • Det digitale Nødnettet ble innført og det gamle analoge sambandet skrudd av i 2011. 

Følg nye Øst 110-sentral på Twitter: @Ost110Sentral


Publisert: 11.04.2018 10:40:07
Sist endret: 19.01.2023 12:52