Tirsdag 5. januar, klokka 15.00, besluttet politimesteren i Øst politidistrikt at redningsaksjonen etter kvikkleireraset i Gjerdrum går over i en ny fase. Den siste uken har innsatspersonell fra flere beredskapsaktører arbeidet med livreddende innsats. Etter å ha undersøkt alle områder i skredet der det var mulig å tenke seg at noen kunne overleve, er det konkludert med at det ikke lenger er håp om å finne mennesker i live. Politiet iverksetter nå et arbeidet med å planlegge neste fase av operasjonen.

Brannvesenet er en viktig beredskapsressurs for Gjerdrum kommune, og vi understreker at brannvesenet fortsetter å være til stede i Gjerdrum i dagene framover.

Kvikkleireraset er en nasjonal katastrofe som har vært krevende å håndtere. Det er benyttet store ressurser lokalt og nasjonalt som har jobbet døgnet rundt i letingen etter de savnede. Øvre Romerike brann og redning er svært takknemlig for innsatsen alle bidragsytere har lagt ned i arbeidet i denne katastrofen, og for støtten vi har fått fra fagmiljøet rundt oss. Videre retter vi takknemlighet til lokalsamfunnet, som har støttet innsatspersonellet i disse krevende dagene. Våre tanker går nå til alle som er berørt av denne hendelsen.

Mvh

Anders Løberg,

Brann- og redningssjef Øvre Romerike brann og redning

Kontakt for pressen:

Mads Bruun
Tlf: 92066673
E-post: madbru@fredrikstad.kommune.no

Mina B. Sveen
Tlf: 41544337
E-post: mina.brodshaug.sveen@orbrann.no


Publisert: 05.01.2021 19:44:45
Sist endret: 19.01.2023 13:33