Tida rett etter at snøen har smeltet er ekstra sårbar for skogbrann. Terrenget tørker raskt opp, og uten ny vegetasjon som demper faren for at branner kan spre seg, kan bål, bråtebrenning og uforsiktig bruk av åpen ild fort bety at vi får skog- eller gressbrann.

Det generelle bålforbudet i skog og mark fra 15. april til 15. september er tuftet på at det vanligvis ligger snø i marka, og at skogbrannfaren er liten fram til bålforbudet inntrer, men slik er det ikke alltid. 

Alle som bruker åpen ild har plikt til å vurdere faren for brann, uansett årstid, og akkurat nå er det all grunn til å tenke seg om to ganger før man tenner bål i skog og mark.

På grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19, er det veldig mange som bruker friluftsområdene våre nå. Det er selvsagt en positiv måte å tilbringe fritida på, men vi i brannvesenet håper alle tar hensyn og gjør gode vurderinger av sikkerheten.

Her kan du lese mer om bål og brannsikkerhet


Publisert: 27.03.2020 10:32:35
Sist endret: 19.01.2023 13:29