Er det lov med bål på sankthans?

Brannvesenet i den enkelte kommune kan gi dispensasjon fra bålforbudet hvis du søker om dette. Mange kommuner gir for eksempel tillatelse til å brenne sankthansbål i nærheten av sjø eller vann. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Skal du tenne bål på sankthans bål i Eidsvoll, Nes, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum eller Ullensaker må du søke Øvre Romerike brann og redning før 15/6-17

Søknader etter denne dato kan ikke påregnes og bli behandlet.

Søknadskjema bålbrenning

Les mer om bålbrenning på Sikker hverdag


Publisert: 05.04.2018 09:39:28
Sist endret: 19.01.2023 12:55