Innhold

Opplevelsene venter

Enten du er helt fersk på friluftsliv og camping, eller er i skog og fjell hver helg, kan det være lurt å lese seg opp på sikkerhet før du drar.

Ikke la branner og ulykker ødelegge ferien din!

Sol

 

Friluftsliv

Turer til fots eller på sykkel i skog og fjell gir fantastisk avkobling. Det er alltid lurt å legge opp til turer som er innenfor det du tror du vil mestre, og en god tur starter med god planlegging. Husk ekstra mat og drikke, varme klær, førstehjelpsutstyr, kart og kompass!

Her kan du få inspirasjon og turtips for nybegynnere

Fottur

Allemannsretten

Kjenner du allemannsretten? I Norge har vi stor frihet til å ferdes, men det finnes noen begrensninger, og friheten kommer med et ansvar: Sett deg inn i allemannsretten og praktiser sporløs ferdsel, vis hensyn til natur- og kulturverdier, andre friluftsfolk og beboere og grunneiers interesser. 

Her kan du lese mer om allemannsretten

Planlegg for varsling

Planlegg hvordan du skal få tak i hjelp hvis en ulykke skulle skje. Kloke friluftsfolk har alltid en plan B, og de tenker gjennom hvordan de skal takle ulykker som kan oppstå - ikke minst hvordan de skal klare å varsle. Ikke alle steder kan du stole på at du har mobildekning, og husk at mobilbatteriet bare varer noen timer. Lær deg nødnumrene utenat, og last ned 113-appen, ta med ekstra batteri til telefonen og sørg for at du alltid vet hvor du er. 

Les mer om sikkerhet på tur

Førstehjelp

Bål og matlaging, primus og kokeapparater

Les mer om reglene for bål her. 

Primus og kokeapparater kan benyttes i tilfeller da det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man selv er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater, og den som bruker apparatet er ansvarlig for konsekvenser. 

Heldigvis finnes det mye god mat som kan nytes uten bruk av bål og grill, og denne bloggen var tidlig ute med tips til bålfri mat:

Turmat uten bål 

Husk at du kan sette deg selv og andre i fare hvis en skog- eller gressbrann blir antent.  

Camping

Når du bor i campingvogn eller bobil, er det branner og ulykker med gass som er de største risikoene. Mange bruker gass til matlaging og oppvarming, men gass kan både gi deg ekstra stor brannfare, eksplosjonsfare og fare for kvelning ved en gasslekkasje.

Hvert år er det ca 45 campingbranner i Norge, de fleste av dem skjer i sommerhalvåret. Brannstatistikk.no forteller at mellom 2016 og 2019 har sju omkommet og ni er blitt skadet i slike branner. Uvante omgivelser, brennbare materialer og utstyr man er litt uvant med å bruke gir økt brannfare. 

Bobil

Når du bor på campingplass, bor du tett ved andre campingvogner og bobiler. En brann kan spre seg svært raskt, og det er viktig at du sørger for at du blir varslet hvis det begynner å brenne. Røykvarsler er påbudt i bobil og campingvogn. Gassdetektor er ikke påbudt, men vi i brannvesenet anbefaler på det sterkeste at du som overnatter i bobil og campingvogn installerer dette.

Les mer om gass her

Her finner du gassvettreglene

Les mer om hvordan du skal unngå campingbranner her

Her er Brannvernforeningens campingtips:

 • Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Man bør gjøre seg kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr.
 • Hold minimum tre meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt
 • Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen
 • Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig
 • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken.
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer
 • Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen
 • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 • Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt. 
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.

Grilling på campingplassen

Det er campingplassens eiere som bestemmer restriksjoner for bruk av åpen ild, så rett deg etter reglementet der du er. Campingplasser ligger vanligvis på innmark, slik at de ikke omfattes av det generelle bålforbudet, men bruk av åpen ild med bål, bålpanne, kullgrill og lignende er vanligvis henvist til tilrettelagte plasser. Husk at dette også gjelder enganggrill. Det er ofte egne regler for gassgrill.

Spør når du sjekker inn!

Bål og grill

Dette sier forskriften om bål:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

"Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

a) kommunen har gitt tillatelse eller
b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

(Forskrift om brannforebygging, Lovdata)

"Åpenbart at ikke brann kan oppstå" betyr for eksempel når det er snø på bakken eller etter langvarig regn (mer enn noen få dager).

Hvis du vil tenne bål, må du altså legge turen til en godkjent bålplass. Bålforbudet omfatter også engangsgrill.

Les mer om reglene for bål og se oversikt over godkjente bålplasser på Øvre Romerike her. 

Primus og kokeapparater

Primus og kokeapparater kan benyttes i tilfeller da det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man selv er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater, og den som bruker apparatet er ansvarlig for konsekvenser. 

Heldigvis finnes det mye god mat som kan nytes uten bruk av bål og grill, og denne bloggen var tidlig ute med tips til bålfri mat:

Turmat uten bål 

Husk at du kan sette deg selv og andre i fare hvis en skog- eller gressbrann blir antent. 

Her kan du lese mer om bål, brenning og godkjente bålplasser:

Termos

Nødnummer

Oversikt over nødnummer med brannbamsen Bjørnis i bakgrunn

Båtliv

Det er herlig å tilbringe ferien med båtliv og bading, men vi vil at du skal være trygg, og at ingen skal drukne i sommer! Vi i brannvesenet øver jevnlig på å redde personer og båter som har kommet opp i vanskelige og farlige situasjoner i vannet, men den viktigste jobben gjør du selv.

Båtliv

Forebygg brann i båten

Mer om brannsikkerhet på sjøen

Råd om brannsikkerhet i båt

 • Monter røykvarsler og test den jevnlig.
 • Ha slokkeutstyr lett tilgjengelig.
 • Lag en plan for evakuering, øv på planen. Sørg for ryddige rømningsveier.
 • Sørg for sikker oppbevaring av brannfarlige stoffer. Unngå søl.
 • Sjekk at det ikke er lekkasjer i motorrom, slanger og koblinger.
 • Vedlikehold gassapparater, slanger og koblinger.
 • Monter gassvarsler og pass opp for kullosforgiftning.
 • Bruk elektriske apparater riktig og sørg for at det elektriske anlegget er montert riktig og blir vedlikeholdt av fagfolk. (Sikkerhverdag.no)

Sjøvett og sikkerhet

Først og fremst: en edru båtfører er den beste båtføreren. Det er promillegrense også på sjøen, og det er en grunn til det. 

Kanskje du lurer på hva du skal utstyre båten med, hvilke redningsvester du trenger eller hvordan du fortøyer for storm? Redningsselskapet har mange gode råd til deg som skal feriere i store eller små båter i sommer:

Sjømannskap og gode tips (Redningsselskapet)

 Sjøvett i koronatider (Redningsselskapet)

Også i båt er det vanlig å bruke gass til matlaging, og her finner du gode sikkerhetsregler for bruk av gass:

Gassvettreglene

Førstehjelp

Dersom ulykken først er ute, er det viktig å ha kunnskap om førstehjelp og en pakke med riktig førstehjelpsutstyr.

Ved brannskader må du kjøle ned skaden raskt for å hindre at skaden blir større. Store andregrads og alle tredjegradsforbrenninger krever øyeblikkelig hjelp fra medisinsk personell - ring 113.

Dette gjør du hvis noen har fått en brannskade:

 • Sikre livsviktige funksjoner
 • Kjøl ned med kaldt vann i 1-2 minutter. 
 • Fortsett med lunkent vann i 20-30 minutter. 
 • Ring 1-1-3 hvis skaden krever det (stor 2. grad, alle 3. grad)

Førstehjelp ved brannskader

Enkel førstehjelp

Dette førstehjelpsustyret trenger du

Bading

Det blir garantert tidenes badesommer i Norge, og det viktige for oss i brannvesenet er at ingen kommer til skade mens de bader.

Overflateredning

Dette kan du gjøre for å unngå farlige situasjoner:

 • Bad ikke alene eller i alkoholpåvirket tilstand.
 • Følg med på de som bader, både voksne og barn.
 • Bruk redningsvest i båt.
 • Skal du på dypt vann, må du kunne å svømme.

Hvis ulykken har skjedd:

 • Ring 110 hvis du tror en som bader er i fare.
 • Gjør det du kan for å hjelpe, men ikke sett deg selv i fare.
 • Husk eller marker hvor du sist så den som er utsatt for en ulykke, og fortell det til nødetatene med én gang de kommer. 

Ta vare på hverandre og følg disse enkle reglene når du bader:

Vannvettreglene

 

 

 

 

 


Publisert: 03.06.2020 12:10:54
Sist endret: 19.01.2023 13:32