Innhold

Øver på samarbeid

Nødetatene øver på Jessheim

Sikkerhetssjef Kristian Sveen ved Jessheim storsenter, Peder Aulie og Martin Kristiansen fra Øst politidistrikt, Erik Aulie fra ØRB og Ole P. Gjerdrum fra ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus ser fram til å øve sammen på Jessheim i februar.

I løpet av tre hektiske uker i februar blir nødetatene veldig synlige på Jessheim. En fellesøvelse med politi og ambulanse midt i sentrum, der mer enn 700 mannskaper skal gjennom øvingsprogrammet, vil nødvendigvis bli lagt merke til.

- Vi øver for å kunne gjøre jobben vår best mulig når det virkelig trengs, sier Erik Aulie fra ØRB, som er med på å planlegge øvelsen.

Etter 22. juli

Tema for øvelsen er "pågående livstruende vold", og nødetatene skal øve på hvordan de skal samarbeide under en stor hendelse i det offentlige rom, der en eller flere gjerningspersoner forsøker å skade flest mulig mennesker. Øving på innsats under slike hendelser er en rutine som er blitt innført i etterkant av 22. juli 2011, og det er ikke bare på Jessheim det øves.

Hele Norge øver

- Dette er rutine for nødetatene i hele landet, sier Aulie. De tre nødetatene på Romerike øver sammen en gang i året, og hensikten er å sikre tryggheten til innbyggerne. Nedre Romerike brann- og redningstjeneste, Øst politidistrikt og ambulansetjenesten fra Oslo universitetssykehus.

Gir lokalkunnskap

Tidligere har nødetatene øvd på slike hendelser både på Ahus og Strømmen storsenter, og denne gangen skal de øve på Jessheim storsenter og på Ullensaker kulturhus og rådhus.

- Det er utrolig verdifullt for oss å få øve i disse lokalene. Det er vi veldig takknemlige for. Vi får et mye bedre utbytte av øvelsene enn når vi øver i et tomt lokale, sier øvingsleder Peder Aulie fra Øst politidistrikt. Når nødetatene får øve i virkelige lokaler, får de også god lokalkunnskap.

- Det er uvurderlig, sier Erik Aulie fra ØRB, som er med i gruppa som planlegger øvelsen.

Når og hvor?

  • Øvelsene foregår i uke 6, 7 og 9, på tirsdager, onsdager og torsdager, og vil finne sted i Jessheim storsenter og Ullensaker rådhus/kulturhus.
  • På Jessheim storsenter øves det før åpningstid om morgenen, og inngangene til senteret vil derfor være stengt for publikum fram til klokka 10.00 på øvingsdagene.
  • I Ullensaker rådhus/kulturhus foregår øvelsene fra ca 12.00 til 14.30. Øvelsene vil ikke påvirke publikums tilgang til lokalene i særlig stor grad, men parkeringsplassen øst for bygget vil være avsperret i perioden.

Hvordan påvirker det deg?

  • Ingen gjennomgang i Jessheim storsenter før åpningstid på øvingsdagene.
  • Sirener, blålys og mange utrykningskjøretøy fra alle nødetatene i gatene på Jessheim.
  • Det kan bli noen mindre forsinkelser i trafikken på Jessheim på øvingstidspunktene.
  • Du kan komme til å høre lyden av skudd,  smell og skrik nær øvingsområdene. Dette er en del av øvelsen.
  • Du kan komme til å se markører utkledd som ofre for vold.
  • Du kan komme til å se mannskaper som øver.

Vi prøver å unngå at innbyggerne skal oppleve ulemper som følge av øvelsen, men vet at både lyd, trafikkforsinkelser og mange utrykningskjøretøy vil forekomme. Vi ber derfor om at innbyggerne har tålmodighet med oss i denne perioden. Vi øver for å ivareta innbyggernes sikkerhet.


Publisert: 30.01.2019 10:23:16
Sist endret: 19.01.2023 13:10