Innhold

Kjære innbyggere!                                                                                 

                                                                                         Jessheim, 18.10.2018

Sommeren 2018 stilte uvanlig strenge krav til brannvesen og nødetater både i Norge, Sverige og andre land i Europa. Vi i Øvre Romerike brann og redning ser tilbake på en periode da vi måtte strekke oss til yttergrensene av vår kapasitet, samtidig som vi sørget over tapet av en kollega.

I en av de mest krevende periodene i ØRBs historie, opplevde vi likevel at vi ikke stod alene.

Vi fikk massiv støtte av innbyggerne, som tok viktige forholdsregler mot skogbrann og som gav oss støtteerklæringer gjennom hele sommeren. Det har gitt håp og nye krefter.

Svært mange har ofret hyggelige sammenkomster med grilling. Turgåerne har latt hensynet til brannsikkerhet gå foran bålkosen.

Skogeierne har holdt skarpt oppsyn med områder vi ellers ikke ville hatt kapasitet til å overvåke, og stilt seg selv og maskinparken sin til disposisjon for brannvesenet. Bøndene har uoppfordret tatt kontakt og ønsket å bidra med både personell og slokkevann.

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner har gitt oss både drahjelp i det forebyggende arbeidet og praktisk hjelp på flere måter. De har stilt seg til disposisjon og selv tatt kontakt for å tilby hjelp.

Mediene har overvåket og rapportert om skogbrannsituasjonen gjennom hele sommeren, og gjennom sitt opplysningsarbeid gitt oss uvurderlig hjelp til å informere innbyggerne om risiko og forebygging.

Den uvanlige situasjonen i sommer krevde at et helt samfunn tok ansvar. Da det virkelig gjaldt opplevde vi en enorm støtte, og vi vil derfor rette en uforbeholden takk til alle som på sin måte har bidratt til å verne om liv og verdier i en krevende periode.

Takk for innsatsen!

Med vennlig hilsen

John Arne Karlsen

Brannsjef i Øvre Romerike brann og redning IKS

Nedbrent skog med tekst takk for innsatsen til nødetater


Publisert: 05.11.2018 13:47:39
Sist endret: 19.01.2023 13:08