Beredskapssjef Terje Valvatne Foss (46) er konstituert som brannsjef i ØRB etter at John Arne Karlsen sluttet i sin stilling 28. oktober. Foss ble ansatt i ØRB i mars 2018, har bakgrunn fra politiet og er bosatt i Nannestad. 

Bilde av ny konstituert brannsjef- Vår førsteprioritet er alltid innbyggernes sikkerhet. Vårt samfunnsoppdrag er å forebygge ulykker og branner, og redusere konsekvensene av ulykker og branner. I ØRB har vi motiverte og faglig sterke medarbeidere som er stolte av å delta i dette samfunnsoppdraget, og det er jeg veldig glad for å få være en del av. Jeg vil også understreke at samfunnssikkerhet er et felles prosjekt, som vi skal løse i samarbeid med eierkommuner og innbyggere.

Brannvesen er mye mer enn biler som rykker ut til brann. Vi har en forebyggende avdeling og en feieravdeling som er ute hos innbyggerne våre hver dag for å bidra til en tryggere hverdag for folk. De går tilsyn både på fyringsanlegg og på offentlige bygg og næringsbygg i regionen, og de jobber med å gi folk kunnskap om brannsikkerhet. Når uhellet først er ute, har vi en beredskapsavdeling som rykker ut med utstyr og mannskaper for å begrense konsekvensene av branner og ulykker mest mulig.

Vi har en region som er i sterk vekst, og det stilles stadig større krav til oss.Vi må tilpasse tjenestene våre til denne samfunnsutviklingen, og tidligere brannsjef John Arne Karlsen har satt i gang flere store prosjekter som skal tilrettelegge for at vi også i framtida både skal kunne gi innbyggerne våre den tryggheten og de tjenestene de har krav på, og tilfredsstillende arbeidsforhold for de ansatte. Disse prosjektene skal videreføres som planlagt. Jeg ser fram til å bidra i denne prosessen, sier Valvatne Foss.


Publisert: 31.10.2019 12:54:15
Sist endret: 19.01.2023 13:26