Innhold

Hjemmetjenesten i Eidsvoll

Leder i forebyggende avdeling, ØRB, Ivar Husås, sammen med Katrine Simble Berglund, Maren Erstad og Nora Monserud fra hjemmesykepleien i Eidsvoll. (Foto: Mina B. Sveen)

Stadig flere i risikogruppe

Visste du at det er mer enn fire ganger så høy risiko for å omkomme i brann hvis du er over 70 år? Og at den norske befolkningen stadig blir eldre? I 2040 vil en av tre være over 70 i en del distriktskommuner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Brannforebygging for eldre og andre risikogrupper har aldri vært viktigere, og nå har rådmennene i hele Øvre Romerike skrevet under på en avtale som skal bedre brannsikkerheten for noen av risikogruppene våre.

Hjelp fra hjemmetjenesten

Avtalen heter "Trygg hjemme", og innebærer blant annet at de ansatte i hjemmetjenestene i kommunene våre skal få opplæring i brannsikkerhet. Hjemmetjenesten kan så kartlegge brannsikkerheten hos brukerne, slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer brannsikkerheten i hjemmet hos brukerne. Det er vi i brannvesenet som skal gi opplæringen.

Bekymringsmeldinger

"Trygg hjemme" skal også sørge for at særlig utsatte personer får bedre brannsikkerhet, og at hver kommune får en kontaktperson som får et særlig ansvar for bekymringsmeldinger.

Er du bekymret for brannsikkerheten hjemme hos noen du er glad i? Her finner du skjema for bekymringsmelding direkte til brannvesenet.

Se hvor raskt en brann kan utvikle seg! Hadde alle i din familie klart å komme seg ut i tide?

Øvelse, boligbrann


Publisert: 09.11.2018 14:47:03
Sist endret: 19.01.2023 13:09