Innhold

Barnehagebesøk og nasjonale kampanjer

Den aller største oppgaven til Bjørnis vil være å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer.

Han skal også være en del av forebyggende avdeling hvor han skal delta på barnehagebesøk og være med på nasjonale kampanjer med mange smarte tips om brannsikkerhet som han skal lære bort.

Bjørnis vil trøste barn som er redde og lei seg

Det viktigste for Bjørnis, er å trøste barn som er redde og lei seg. Han skal være med i brannbilene, og barn som har vært med på noe skremmende kan får trøst av han – da kan det bli lettere å tenke på noe annet enn det skumle.

Du kan lese mer om brannbamsen på Bjørnis sine egne nettsider (brannbamsen.no).

Bjørnis i sosiale medier

Følg gjerne Bjørnis i sosiale medier for å holde deg oppdatert om hva som skjer i Bjørnisprosjektet:


Publisert: 08.01.2018 10:52:23
Sist endret: 19.01.2023 13:00