Innhold

Gass til fritidsbruk

Mange bruker gass på hytta, i campingvogna, i bobilen, i båten eller på tur. Her er noen enkle regler for sikker bruk av gass:

 • Ikke bruk åpen ild i nærheten når du bruker gass: røyking eller elektrisk gnist kan også antenne gassen slik at beholderen eksploderer.
 • Begynner det å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng av for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Er det forsvarlig, bør gassbeholder flyttes vekk fra brannen.
 • Hold tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng av når gassen ikke er i bruk. Ta av regulator hvis det er lenge til gassen skal brukes igjen.
 • Gass skal aldri oppbevares under bakkenivå (kjeller, underetasje)
 • Gassflasker skal stå oppreist.
 • Gassbeholdere skal ikke utsettes for sterk varme eller sol.
 • Sett gassbeholder utenfor grillen, slik at du lett kan stenge.
 • Vær på vakt mot lekkasjer! Sjekk slange og koblinger jevnlig. Det gjør du ved å pensle konsentrert såpevann på slange og koblinger. Når du åpner for gassen vil det dannes bobler der lekkasjen er.
 • Bruk bare egnede slanger til gass. Maksimal lengde er 1,5 meter. Skift sprukne eller ødelagte slanger umiddelbart. Bruk slangeklemmer til å feste slangen.
 • Sørg for at gassbeholderen og gassapparatet er i god stand. Ikke reparer disse selv, men overlat reparasjon og kontroll til forhandler.
 • Les bruksanvisningen nøye ør du tar gassapparater og gassanlegg i bruk!

(Kilde: sikkerhverdag.no)

 

Oppbevaring av gass

 "Forskrift om håndtering av farlig stoff" regulerer oppbevaring av gass.

Bolig:

Det er lov å oppbevare inntil 55 liter (2 x 11 kg) gass i kategori 1 og 2.

Garasje, utvendig bod og båthus:

Det er lov å oppbevare inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2.

Serverings- og overnattingssteder og forsamlingslokale:

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, hvis ikke særskilte tiltak er iverksatt.

Loft og bod og garasje under terreng:

Det er ikke lov å oppbevare gass.

Gassanlegg i boligsameier

Manglende vedlikehold og feil bruk av gassanlegg kan føre til alvorlige ulykker. Både styre og beboere i boligsameier har ansvar for at gassanlegg brukes på en sikker måte.

Styrets ansvar

Styret skal melde inn gassanlegget til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) før det tas i bruk. Dersom det er et gassanlegg som forsyner flere boligsameier, kan innmeldingen av praktiske årsaker gjøres av gasselskapet.

Her kan du lese mer om gassanlegg i boligsameie.

Beboernes ansvar

Beboerne må kunne dokumentere at anlegget i den enkelte leilighet kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, og for at apparater og utstyr brukes riktig og sikkert.

Beboer må også gjøre seg kjent med bruksanvisninger, monteringsanvisning og beredskapsplan. Beboer må være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler.

Gassflasker

Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring. Sørg også for god lufting på terrasser hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut.

Slik melder du inn et gassanlegg

Hvis du oppgraderer huset med for eksempel gasspeis eller veggmontert gassovn, må du ofte ha en nedgravd gasstank på eiendommen. Dersom tanken har et volum på 0,4 kubikkmeter eller mer, må du melde inn gassanlegget til DSB.

Skjema for innmelding av gassanlegg

Dette skjemaet bruker du for å melde inn et nytt gassanlegg:

Melding om håndtering av farlig stoff


Publisert: 13.12.2017 10:32:12
Sist endret: 13.12.2017 10:32