Sjekk kapasitet og tilstand før lading

De fleste elbileiere lader bilen i vanlige stikkontakter hjemme. Bruker du vanlig stikkontakt til daglig lading av elbil bør du få en elektriker til å sjekke om det elektriske anlegget ditt tåler belastningen og at ladekontakten er i orden.

Unngå varmgang

DSB anbefaler at kontakten du skal bruke til elbil-lading er sikret med maks 10 ampere. Dette er for å redusere sannsynligheten for varmgang. Lading av elbil belaster nemlig kursen maksimalt over mange timer. I tillegg bør kursen bare benyttes til lading og ha installert egen jordfeilbryter. Dette er kravet dersom det planlegges ny kurs for lading av elbil.

Installere egen kurs

Noen biler har dessuten så stor batterikapasitet at det kreves høyere ladestrøm for å få ladet batteriet over natten. Da kan det være behov for å installere en egen 32A trefase kurs frem til en spesiell ladekontakt. Har du en slik bil kan det hende du må søke nettselskapet om å øke kapasiteten på abonnementet ditt og øke størrelsen på inntakssikringen til huset.

Elbil i borettslag og sameier

For borettslag og sameier er det svært viktig å få vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før det monteres uttak for lading av elbil. Her må du kontakte en registrert elektroinstallatør som kan kartlegge hva som trengs av kapasitet og utstyr for stabil og trygg lading i fellesgarasjer. Det finnes også ulike typer utstyr for fordeling av ladeeffekt og tid i garasjer med mange ladeuttak. Dette er nødvendig dersom tilgjengelig effekt er mindre enn behovet – da kan alle bilene lades uten at sikringene går. Det vil også være mulig å innføre betalingsløsninger. En elektroinstallatør kan gi gode råd om hvilke løsninger som kan være hensiktsmessige i det enkelte tilfellet. Velg riktig ladeutstyr Ladeutstyr for elbiler kan deles inn i tre kategorier; hurtiglading, semi-hurtiglading og normallading. Hjemme er normallading ofte det mest praktiske og kostnadseffektive alternativet. Det finnes tre ulike måter å normallade elbilen på - mode 1, mode 2 og mode 3.

Lading med spesialkabel (mode 2)

Det mest brukte ladeutstyret består av en spesialtilpasset kabel med ladeboks (mode 2), som følger med bilen. Ladeboksen begrenser ladestrømmen, slik at den ikke trekker mer strøm enn det bilen og det elektriske anlegget tåler. I tillegg har boksen komponenter som overvåker sikkerheten og forhindrer elektrisk sjokk. Det er normalt også mulig å justere ned ladestrømmen manuelt. Dermed kan du bruke Mode 2 ladeutstyr i vanlig stikkontakt, uten at det gir for stor belastning og brannfare på elanlegget. Det er viktig at du monterer en kurv eller liknende, som ladeboksen kan ligge i under lading. Lar du boksen henge fritt blir kontakten ødelagt og det oppstår varmgang og fare for brann. Hvis kurven er plassert utendørs, sørg for at snø og vann ikke blir liggende på ladeutstyret. Dette kan skade utstyret og øke brannfaren.

Elbil uten spesialkabel (mode 1)

Har du en eldre elbil uten en spesialtilpasset kabel med ladeboks kan ladingen gi høy belastning på kursen. Undersøk om el-anlegget ditt er dimensjonert for belastningen ved slik lading. Normalt bør lading med vanlig kontakt begrenses til maks 10A, men det er ofte ikke mulig å justere i bilen. Sørg likevel for at kursen er beskyttet med jordfeilbryter. Sjekk stikkontakten og ladeledning før hver bruk for å se om det er skader eller tegn på varmgang. Slike tegn kan være gul eller brun misfarging eller brent lukt i kontakten. Smeltet plast i støpsel eller kontakt er også et faresignal. Bruk aldri skadet utstyr.

På-vegg-lader (Mode 3)

DSB anbefaler på-vegg-lader (Mode 3) med spesialtilpasset Type-2 kontakt for lading av elbiler. Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel som plugges i bilen. På offentlige ladestasjoner må du selv ha med en spesialkabel med plugg i begge ender. Kabelen låses fast under lading. På lader siden sitter det en Type 2 plugg, mens den andre er tilpasset bilens kontakt. Det finnes to forskjellige kontakter til denne løsningen, avhengig av hvilken kontakttype bilen din bruker.

Les mer i DSB sin veileder

(Kilde: sikkerhverdag.no)


Publisert: 23.01.2018 09:44:28
Sist endret: 19.01.2023 12:31