Riktig plassering av røykvarsleren

Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.

Ha minst en røykvarsler i hver etasje.

I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.

Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.

Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.


Publisert: 13.12.2017 10:24:45
Sist endret: 19.01.2023 12:30