Innhold

Feieavgift

Alle boligeiendommer med ildsted tilkoblet pipa er pliktige til å betale feieavgift, som beregnes pr. pipeløp med tilknyttet ildsted. 

Det er kommunen som fastsetter og krever inn feieavgift. Det er rettmessig eier som står ansvarlig for at avgiften betales, uavhengig om feiing er utført eller ikke. Man betaler ikke per feiing, men for feiertjenesten. Dersom feiing ikke er utført på grunn av avvik på for eksempel manglende takstige, skal det fortsatt betales avgift.

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stede. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Det er derfor ikke uført feiing av alle røykløp hvert år. Det er huseiers ansvar og sørge for adkomst for feiing.

Oversikt feiergebyr

Tjeneste Sum MVA Sum inkl. MVA  
Dokumentasjon ifm kjøp og salg (til eiendomsmeglere/private) - sats pr. utskrift/utsendelse 340,- 0 % 340,-  
Tjenester som ikke dekkes av feieavgift - sats pr time (f.eks fresing og røykgassanalyse) 650,- 25% 813,-  

Publisert: 08.04.2022 10:00:11
Sist endret: 18.01.2023 14:20