Innhold

Ved installasjon av nytt ildsted er det huseier sitt ansvar å melde ifra til brannvesenet

Ved montering av nytt ildsted, er det et krav å melde ifra til brannvesenet, slik at vi kan registrere det i vårt system for å opprettholde feie- og tilsynsfrekvensen. Når du har sendt inn skjema, kan ildstedet tas i bruk. Frittstående utepeis er unntatt meldeplikt.

Du kan melde ifra om nytt ildsted her:

Til skjema

Huseier er selv ansvarlig for installasjon av ildsted i egen bolig. Det stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør, men feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning.

Krav til montering av ildsted

  • Sikkerhetskravene i monteringsveiledningen skal følges
  • Skorsteinen må dimensjoneres i forhold til ildstedets effekt
  • Riktig røykrørsinnføring må brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning)
  • Alle ildsteder skal være CE-merket
  • Ildstedet skal være testet og godkjent i henhold til Norsk standard NS 3059, les mer her.

Meld fra om skorstein som ikke er i bruk

Har du en skorstein som ikke lenger er i bruk, må du melde fra til feiertjenesten.

Til skjema


Publisert: 08.04.2022 10:06:37
Sist endret: 29.04.2022 14:54