Innhold

Ved i flammer

Bruk riktig ved

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 – 3 opptenningsbriketter øverst. Tørr ved er noe av det viktigste når du skal fyre, og jo tørrere den er, desto bedre! Det er ingen god ide å fyre med ved som er felt samme år.

Skal du få veden tørr, bør den deles i passe størrelser. Jo større overflate du har på veden, desto bedre brenner den. Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.

Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Fyr med blandet ved. Kjøp gjerne blandingsved, og bland løse og harde tresorter. Da får du en god energiutnyttelse, og sparer penger.

Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, PVC, da dette avgir svært giftige gasser.

Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.

Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen. Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opptil 5 minutter til det brenner godt.

Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Toppen av pipa

Se på toppen av pipa: Røyken som kommer ut når du fyrer forteller mye om hvor rent du brenner. Du må fyre slik at alt forbrennes i ildstedet. Den optimale røyken skal være luktfri og nesten som damp.


Publisert: 08.04.2022 09:53:06
Sist endret: 19.01.2023 12:16