Innhold

Brannfarlig stoff

Brannfarlig stoff er fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann.

Brannfarlig stoff går inn under kategorien farlig stoff.

Boenhet

I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter(2 x 11 kg.)brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 10 liter brannfarlig veske kategori 1og 2 (bensin-metanol-etanol.)

Garasje, utvendig bod

I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig veske kategori 1 og 2.

Serveringssteder

I serveringssted, overnattingssted og forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

Bod og garasje under terreng

For boder og garasjeanlegg under terreng følger det av § 5 fjerde lett at det ikke kan oppbevares gass der i det hele tatt.

For gass gjelder dette også når det gjelder bod på loft.

Eksempler på brannfarlig stoff

Eksempler på brannfarlig stoff: parafin, bensin, diesel, propan, acetylen, LPG m.v.

Relaterte sider

Forskrift om farlig stoff (lovdata.no) 

Veiledning til håndtering om farlig stoff (dsb.no) 


Publisert: 13.12.2017 10:47:09
Sist endret: 13.12.2017 10:47