Gjelder for Nes kommune:

Meldingskjema om halmbrenning leveres i servicetorget senest en uke før halmbrenning skal utføres.
Halmbrenning må ikke iverksettes før meldingen er godkjent.

 

Varsel om halmbrenning


Publisert: 02.07.2018 15:14:27
Sist endret: 19.01.2023 11:25