Innhold

Jessheim

Brannstasjonen på Jessheim med biler stående foran stasjonen

Brannmannsvegen 5, 2069 Jessheim 

Jessheim består av 19 faste mannskaper. De er fordelt på fire vaktlag (minimum fire på vakt) og har døgnkontinuerlig vakt på brannstasjonen.

 

Eidsvoll

Brannstasjonen på Eidsvoll med biler stående inne og foran stasjonen

Myhrersvingen 3, 2080 Eidsvoll

Eidsvoll består av 20 mannskaper. To personer er til en hver tid døgnkasernert, de resterende på laget er fordelt på fire vaktlag som har hjemmevakt hver fjerde uke.

Nannestad

Nannestad brannstasjon

Bahusvegen 2030, Nannestad 

Nannestad består av 16 mannskaper. De er fordelt på fire vaktlag som har hjemmevakt hver fjerde uke.

Nes

Rådhusgata 2, 2150 Årnes 

Nes består av 16 mannskaper. De er fordelt på fire vaktlag som har hjemmevakt hver fjerde uke.

Hurdal

Hurdal brannstasjon

Glassverkvegen 12, 2090 Hurdal 

Hurdal består av 16 mannskaper uten fast vaktordning (vaktordning i jul/ påske)

Feiring 

Feiring brannstasjon

 

Feiringvegen 1253, 2093 Feiring

Består av 12 mannskaper uten vaktordning.


Publisert: 13.12.2017 11:00:33
Sist endret: 19.01.2023 12:07