Sambygdingene våre stoler på at vi skal stille opp når de trenger oss. Dette innebærer visse forventninger.

Hva krever det av oss som arbeidstakere og arbeidsgiver?

ØRB har vedtatt stillingsinstrukser, arbeidsgiverstrategi, medarbeiderstrategi og verdigrunnlag. 

Disse grunnlagsdokumentene forteller hvordan ØRB skal løse samfunnsoppdraget vårt samtidig som vi ivaretar de ansatte i selskapet og handler i tråd med ØRBs grunnleggende verdier.

Her kan du se ØRBs arbeidsgiverstrategi

Her kan du se ØRBs medarbeiderstrategi

 


Publisert: 06.09.2021 12:18:26
Sist endret: 19.01.2023 12:40