Innhold

Mer snø enn normalt i fjellet

Norges vassdrags og enerigidirektoratet (NVE) varslet tidlig i april at det er større sannsynlighet enn vanlig for stor vårflom i Mjøsa, Vorma og Glomma og varslet videre i mai at sannsynligheten øker jevnt. 

Kommunen anbefaler at du  sikrer egne eiendeler, og at du følger NVEs oppdateringer på www.varsom.no. Her kan du også registrere deg for sms-og/- eller e-postvarsling.

Beredskapsledelsen i kommunen overvåker utviklingen kontinuerlig og gjør nødvendige forberedelser.

NVEs vårflomanalyser 2020 

 NB! lenker i denne artikkelen er fjernet da noen er flyttet og andre ikke lenger er gjeldende (pr. november 2022)

 • Vårflomanalyse 24. juni 2020 Det er fortsatt mye snø i fjellet, og varmt vær fører til stor snøsmelting og høyt tilsig til Mjøsa.Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.
 • Vårflomanalyse 16. juni 2020. Mjøsa har steget med 5 cm siste døgn, og det forventes at stigningen vil øke framover på grunn av kraftig snøsmelting i høyfjellet. Pr. i dag er det omtrent 0,7 m opp til gult nivå i Mjøsa. Det er utstedt gult farevarsel for øvre deler av Lågen.
 • NVEs vårflomanalyse 5. juni 2020. Ut fra dagens værprognoser antar NVE at  vannstanden i Mjøsa vil stige med om lag 1 m den kommende uka. Vannstanden vil fortsatt være under gult varslingsnivå om en uke. 
 • NVEs vårflomanalyse 20. mai 2020 De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver. Sannsynligheten for storflom er uendret siden analysen 14. mai 2020
 • NVEs vårflomanalyse 14. mai 2020Det er beregnet mer enn 60 % sannsynlighet for å overstige nivået for 10-års flom
 • NVEs vårflomanalyse 7. mai 2020 sannsynligheten for stor vårflom i Vorma og Mjøsa har øker jevnt
 • NVE’s vårflomanalyse 15. april 2020  større sannsynlighet enn vanlig for stor vårflom i Mjøsa og Vorma.  

Når kan vi forvente en flomsituasjon?

Det er foreløpig litt tidlig å si noe konkret om når vannstanden vil øke eller hvordan situasjonen vil utvikle seg, men i følge NVE kan flomtoppen i Vorma/Mjøsa ventes fra begynnelsen av juni til begynnelsen av juli.

Nes kommune arbeider for at man skal være rustet for en eventuell flomsituasjon.

Følg utviklingen i Glomma

Du kan selv følge med på vannstanden i Glomma. Vi presentere data fra en automatisk vannstandsmåler på nettsiden, www.nes.kommune.no. Måleren vises oppdaterte målinger hvert 10. minutt, normalvannstand og en trend-pil. Du finner den ved å scroller ned på hovedsiden.

 

Tiltak og råd

Kommunen vil minne om at den enkelte innbygger er selv ansvarlig for egne materielle verdier

 • Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.
 • Rydd hagen og eiendommen for utemøbler, trampoliner og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler, campingvogner og lignende til et trygt sted hvis flommen kommer.
 • Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Dette gjelder særlig kostbare eiendeler og ting med stor affeksjonsverdi.
 • Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.
 • Hold deg oppdatert

 

Nyttige nettsider

Flere nettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

Varsom.no: Informasjonsside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt

Glb.no: Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen

Sildre.nve.no: En tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no

Senorge.no: Viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme

Statens vegvesen: Informasjon om stenging av fylkesveier, riksveier og E16

Met.no – Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt 

Yr.no – værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt

 

 

Tidligere informasjon:

22. april - Nyhet om mulig vårflom : https://www.nes.kommune.no/aktuelt/mulig-varflom2/

 

 

 


Publisert: 15.05.2020 10:43:30
Sist endret: 12.10.2020 15:17